Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce, společnost Kid’s Hero s.r.o. se sídlem Matiegkova 553, 256 01 Benešov, identifikační číslo: 04261615, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244958, zpracovává v případě uzavření kupní smlouvy

  1. jméno, příjmení
  2. IČ, DIČ, sídlo
  3. e-mailovou adresu
  4. telefonní číslo
  5. číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu

Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení spolupráce budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uzavření kupní smlouvy zasílána obchodní sdělení (vč. například tzv. ebooků), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude námi uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Kid’s Hero, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  poskytovatelé služeb Google Analytics, poskytovatel softwaru www.Shop5.cz a Stormware s.r.o. – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 4. požadovat výmaz těchto osobních údajů
 5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů